Autobandencollectief.nl

Toyota Celica bandenspanning

MotorBandenmaatBelading, 1–3 inzittendenMax. belading
VoorAchterVoorAchter
1.8 16 V195 60 R15 88V2.22.22.72.7
1.8 16 V205 50 R16 87V2.22.22.72.7
1.8 16 V205 55 R15 88V2.22.22.72.7
1.8 16 V TS195 60 R15 88V2.22.22.72.7
1.8 16 V TS205 50 R16 87V2.22.22.72.7
1.8 16 V TS205 55 R15 88V2.22.22.72.7