Autobandencollectief.nl

Chevrolet Epica bandenspanning

MotorBandenmaatBelading, 1–3 inzittendenMax. belading
VoorAchterVoorAchter
2.0 V6205 60 R16 92V2.12.12.12.1
2.0 V6205 65 R15 94V2.12.12.12.1
2.0 V6215 45 R18 89V2.12.12.12.1
2.0 V6215 50 R17 91V2.12.12.12.1
2.5 V6205 60 R16 92V2.12.12.12.1
2.5 V6215 45 R18 89V2.12.12.12.1
2.5 V6215 50 R17 91V2.12.12.12.1